Hizmetlerimiz

AÇIKGÖZ Hukuk Bürosu İcra ve İflas Hukuku alanında ki faaliyetlerini sistematik bir şekilde yerine getirmekle ve sonuç odaklı çalışmaktadır. Büromuza gelen dosyalar ile ilgili olarak öncelikle İSTİHBARAT BİRİMİMİZ tahsilata yönelik olarak borçluların adres sgk kaydı, tapu kaydı ve araç kaydını çıkarmakta, araştırmanın olumlu sonuçlanması üzerine borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacıyla derhal takip prosedürü işletilmekte ve borçlunun menkul ve gayrimenkul malları üzerine haciz konulmaktadır. Borçlu hakkında istihbaratın olumsuz sonuçlanması halinde adres tespiti yapılmakta, istihbarat elemanları borçlunun adresini tespit yönünde faaliyet göstermektedir. Adresin tespit edilmesi halinde dosya icra takip birimine yönlendirilmekte ve derhal borçlu hakkında icra takibi başlatılmakta.

ARAMA BİRİMİMİZ, 15 kişilik kadromuz telefon ile borçluya ulaşarak ödemeye yönelik konuşmalar yaparak borçluyu ikna ederek tahsilat yapmaktadır.

İCRA TAKİP BİRİMİMİZ, kendisine aktarılan dosyaların hızlı bir şekilde takiplerini açmakta, dosyanın kesinleşmesi üzerine haciz, maaş, menkul satışı, taahhüt alınması, bütün resmi yazışmaların yapılması gibi faaliyetler ile dosyanın sonuçlanması yönünde faaliyet göstermektedir.

GİDERLER VE MASRAFLAR

AÇIKGÖZ Hukuk Bürosu’na aktarılan icra dosyaları ile ilgili müvekkilden herhangi bir masraf ve gider talep edilmemekte, tüm dosya masrafları büromuzca karşılanmaktadır.

TAHSİLATLARIN MÜVEKKİLE AKTARILMASI

Büromuzca yapılan tahsilatlar aylık olarak müvekkile banka havalesi yada makbuz karşılığında elden teslim edilmektedir.